IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Meny

Digitale løsninger

Digitale og interaktive løsninger på biblioteket

I takt med at biblioteker i dag er under rask endring og forandring med synkende tall for fysiske utlån og med nye oppgaver som allmenndannelse og kultur, spiller digitale medier en stadig viktigere rolle. For å utstyre dagens bibliotek tidsriktig, kan vi nå tilby et utvalg av produkter som støtter det digitale biblioteket. 

Det er mange måter å integrere digitale medier på som er både engasjerende, kreativt og gir læring. Kombinasjonen av digitale og fysiske elementer gir en dynamisk biblioteksopplevelse. Det visuelle uttrykket forsterkes av tiltalende design som inspirerer sterkt til intuitiv læring, og hvor brukervennligheten er essensiell.

 


 

Digitale Skilt

Digitalt hylledisplay

Kartløsning

Søkestasjon

Gulvspill

Fortellervegg

Musikk simulator

Formidlingsbord

Temareol

Spesiallagde løsninger


 

Bibliotek-opplevelse

Det moderne biblioteket er en opplevelses- og kulturinstitusjon for folket med flere verdier og behov som skal tilfredsstilles.
Med digitale løsninger skaper biblioteket rom for opplevelser både for unge og eldre. Løsningene skaper oppmerksomhet
og er med på å gjøre biblioteket til en spennende, engasjerende og interessant møteplass for alle.

Brukervennlighet

Med forenklede løsninger som gjør bibliotekets materialer og avdelinger mer tilgjengelig og oversiktlig, får gjestene et bedre
totalinntrykk av biblioteket. Samtidig får de mer ut av besøket og mer tid til å la seg bli inspirert. Biblioteket vil dermed kunne
sikre seg at brukeren får tilfredsstilt alle sine behov og samtidig ønsker å komme tilbake igjen, oftere.

Forenklet arbeidsredskap

De interaktive tjenestene fungerer som et forenklet arbeidsredskap for bibliotekaren. De gjør det enklere for dem å
kommunisere ut til brukerne med nyheter, arrangementer og mer. Samtidig kan de enkelt oppdatere innholdet ved å logge
seg inn på nettsiden HUBBER. Mange av løsningene er også koblet opp mot biblioteksystemet og oppdaterer seg automatisk.