IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Meny

FNs Global Compact

For en bedre verden

Vi er en del av Lammhults Design Group og er stolte av å følge FNs Global Compacts 10 prinsipper for en mer ansvarlig og bærekraftig verden. De 10 prinsippene arbeider med temaer som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Global Reporting Initiative
Lammhults Design Group
2017 Bærekraftrapport
Miljøpolitikk
Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for leverandører
 

 

Bærekraftig utvikling

Vi tilstreber en bærekraftig utvikling basert på forretningsetikk, moral og integritet. Bærekraftig utvikling må være dypt forankret i den måten vi gjør forretninger og måten vi designer og tilbyr våre produkter.

Våre fire bærekraft mål
- Vi vil sørge for at Lammhults Design konsernets verdier og sosiale og miljømessige prinsipper er anerkjent og har en dyp rot i våre daglige arbeidsrutiner.
- Vi vil sikre at vi har et sosialt og miljømessig forsvarlig og ansvarlig forsyningskjeden.
- Vi vil øke andelen av bærekraftig trevirke i våre produkter og støtte bærekraftig skogbruk.
- Vi vil redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter og tjenester.

Lammhults Design konsernets merkevarer og produkter har en tradisjon for ansvarlig og bærekraftig design og produksjon. Vår kvalitet og lang levetid er en forutsetning for bærekraftig forbruk. Vår ambisjon er å være pioner, og også i tråd med internasjonale og juridiske standarder og markedskrav.

Forretningsetikk, høy moral og integritet er grunnleggende og er integrert i våre rutiner og konstant streben for bærekraftig utvikling. Vi tar miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter i betraktning når vi skaper og tilbyr produkter og tjenester. Vi undersøker miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser og redusere risiko i egen organisasjon, våre produkter og i vår verdikjede. Samtidig er kvaliteten på våre produkter alltid imøtekomme våre kunders forventninger, ønsker og behov