IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Meny

Miljøfyrtårn

Samfunnsvansvar

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og gjennom langsiktig planlegging og styring av vårt miljøarbeid, skal forholdene legges til rette for utvikling av en aktiv og bevisst holdning til miljø i bedriften.

BS Eurobib er resertifisert i 2019, og den som ønsker Miljørapport BS Eurobib 2018 tilsendt, kan få denne ved å henvende seg her. 
 

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er 5800 bedrifter som er sertifisert Miljøfyrtårn februar 2019. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
Last ned sertifikatet

 

Det formelle regelverket bak Miljøfyrtårn-ordningen finner du her.