HALDEN BIBLIOTEK


Lærdom fra nytt bibliotek i Halden:

Jo tettere på prosessen– jo bedre

Det oppsto ingen gnagsår da lokalene til gamle Østfold skofabrikk i Halden ble sålet om til byens nye storstue for frivillighet, kultur og andre offentlige tjenester– med nytt bibliotek som et av de sentrale trekkplastrene. - Vi var tett på prosessen fra første dag. Det fikk vi mye igjen for, sier fagleder Hedvig Grønlund Moen ved Halden Bibliotek.

Tekst: Johnny Gimmestad, Foto: Helge Eek

Fagleder Hedvig Grønlund Moen, Halden  bibliotek 

- Gode råd:
Vær tett på prosessen – fra begynnelse til slutt. Sørg for å ha kontakt med både prosjektledelse og interiørarkitekt. Og ikke minst; still godt forberedt på alle møter.
Halden bibliotek

Halden bibliotek finner du i Skofabrikken i den nordlige delen av byen.

Du kjenner hverken lukten av lær, lim eller gummi når du trår inn i bygget som en gang rommet Østfold skofabrikk. Til gjengjeld kan man ikke unngå å bli fengslet av hvor elegant bærebjelkene i det gamle industrilokalet, laget av solid støpejern, føyer seg inn i de drøyt 2300 kvadratmeterne som Halden bibliotek her har fått til disposisjon – fordelt på to etasjer.

-Vi er stolte over hvor fint og funksjonelt både det nye bibliotek vårt, og flerbrukshuset vi holder til i, er blitt. Det gjelder ikke minst det gjennomførte, lyse fargevalget, som gir lokalene en god og lun atmosfære, sier Hedvig Grønlund Moen på utpust. Og slik svarer hun på vårt «barnespørsmål»:  

-Hva er det som gleder deg og kollegene aller mest ved å ha flyttet inn i nytt hus?  

Dobbelt så mange besøkende

- Rushet av nye brukere!. Vi snakker om et snitt på 657 besøkende daglig – mer enn dobbelt så mange som i det gamle biblioteket.

-Hektisk og krevende, ingen tvil om det, fortsetter Hedvig: - Men det gjør noe med motivasjonen å kunne tilby byens bibliotekbrukere noe nytt og oppgradert. Samtidig er det veldig trivelig å høre titt og ofte hvor fint folk synes det er blitt her. Ekstra gledelig er tilstrømmingen av ungdom. Mange hører til på den videregående skolen i nabolaget. Dem så vi ikke mye til tidligere. Nå kommer de nær sagt i flokk og følge for å gjøre lekser og ta i bruk mange av de nye tilbudene våre.

 Hvilke tilbud skal vi komme tilbake til. Men først: Vi har lirket oss tid til en telefonprat med en særdeles busy bibliotekar og fagleder. For et halvår etter at de flyttet inn, har hun ikke tid til å hvile, hverken på friske laurbær eller friske besøkstall. I dag, vi skriver 7. juni, står utvidet åpningstid, i form av selvbetjening på kveldstid, på plakaten.  

-Dette har vært målet vårt lenge. Nå er vi der. Og med et opplegg for meråpent bibliotek på plass, hele uken, får enda flere innbyggere i Halden mulighet til å bruke oss, sier hun med et smil som kan merkes via mobilen og helt inn til hovedstaden.

Halden bibliotek

Ikke vanskelig for dem som entrer «Skofabrikken» i Halden å finne fram til biblioteket.

Nølte ikke

Kort fortalt startet prosessen med at Haldens kommunale pensjonskasse i 2018 ervervet det gamle fabrikkbygget, som sto tomt etter å ha huset et kjøpesenter. Pensjonskassen stilte lokalene til disposisjon da de lokale myndigheter bestemte seg for å gi den nordlige delen av byen et hardt tiltrengt løft. Og blant mange aktuelle «beboere», var Halden bibliotek. Der nølte ledelsen ikke med å engasjere seg for fullt i det nye prosjektet.

-I årevis hadde vi ønsket oss tidsmessige lokaler. Vi savnet rom og muligheter for å gjøre det et moderne bibliotek skal drive med - ikke minst i form av presentasjon og formidling. Det kunne vi ikke i det gamle biblioteket, fordelt på fire etasjer med kriker og kroker stappfulle av bøker fra gulv til tak.

-Derfor så vi veldig lyst på dette tiltaket. Og vi sa også raskt ja, da vi tidlig i prosessen ble invitert til å delta i en medvirkningsgruppe, fortsetter hun:

-Der fikk vi; biblioteksjefen, lederen for barneavdelingen og jeg, som leder for voksenavdelingen, komme med våre ønsker og ideer om hvordan det nye biblioteket kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag i Halden by.

Halden bibliotek

2300 kvadratmeter til disposisjon – fordelt på to etasjer.

Kort prosess

Og derfra rullet snøballen snart videre; først i form av faste, hyppige møter med prosjektledelsen ved firmaet Haga & Hågensen. Senere ble også firmaet som skulle stå for innredningen av hele bygget; Pil Interiørarkitektur & Design, en fast sparringpartner.  Og nå gikk tingene virkelig unna med rekordfart, påpeker en stadig like engasjert fagleder. Kommunestyrets endelige ja til prosjektet, som via en navnekonkurranse fikk navnet Skofabrikken, ble vedtatt i mars 2020. Drøyt halvannet år senere sto nye Halden bibliotek klart til å ta imot sine første lesegjester.

-Det gjaldt å følge med i svingene – være tett på prosessen hele tiden. Vi snakker om et hierarki av  beslutningstakere med mange lag, som hadde et omfattende prosjekt å forholde seg til og utallige hensyn å ta. Da er det fort gjort å bli oversett, når du som en i rekken prøver å få gjennomslag for dine behov og ønsker om smått og stort: fra skilting og hyller til bokstøtter og romløsninger, sier hun og fortsetter:

-Og derfor er det så viktig å være godt forberedt, diskutere og avklare med hele teamet hvordan utfordringer skal håndteres og hvilke løsninger vi vil gå for før man stiller i møter med sine samarbeidspartnere. Det har vi hele tiden vært veldig opptatt av, understreker Hedvig Grønlund Moen.

Halden bibliotek interiør
Halden bibliotek
Halden bibliotek
Halden bibliotek 

Det benyttes mange ulike typer sittergupper - for ethvert bruk i biblioteket

Ble tatt på alvor

-Men det skal de ha, tilføyer hun raskt: -Vi er blitt lyttet til og tatt på alvor hele veien, både av prosjektledelsen og av interiørarkitektene, som er de aktørene vi har vært tettest på.. Jeg har skjønt fra andre kolleger at en slik imøtekommenhet ikke er noen selvfølge. Så det er vi veldig takknemlige for. 

Kort etter at interiørarkitekten i PIL var på plass, ble de invitert på «studietur» til det gamle biblioteket – for å se med egne øyne hvilke utfordringer man sto overfor. Det var veldig nyttig, og bidro til å øke forståelsen for våre behov og oppgaver, mener Hedvig. Deretter gikk turen til BS Eurobib i Oslo.

-Etter et besøk i deres utstillingslokaler, fant vi og interiørarkitektene i fellesskap fort ut at det var BS Eurobib som kunne tilby oss det vi trengte, både av hyller og annen innredning. I tillegg stilte de med Aina Vestengen som rådgiver og fagperson på bibliotekinnredning. Hun kombinerte det å være løsningsorientert med gode kunnskaper og praktisk erfaring innen alt fra estetikk og fargebruk til å beregne hva som kreves av plass generelt og hyllemeter spesielt.

Det er viktig å finne gode løsninger som ivaretar behovet for oversikt og rene siktlinjer, i et rom der mange ulike elementer slåss om oppmerksomheten og lett kan komme i veien for hverandre.

Halden bibliotek

Sittehuler mellom reolene er et stort pluss på mange vis, spennende sted for for barna å leke og lese, mykt og koselig, og lyddempende. 

Halden bibliotek 
Halden bibliotek

Budsjettvennlig bruk av gulvbelegget fra Tarkett, også brukt i mye av den faste innredningen og til soneinndeling.

Lærte av «Söta bibliotekbror»

Innen de søkte profesjonell interiørbistand, tok Hedvig og hennes kolleger turen til Gøteborgs stadsbibliotek for å høste erfaringer og ideer. Resultatet av studieturen viser seg konkret i barneavdelingen, som ligger vegg i vegg med informasjonsskranken i den første av bibliotekets to etasjer.  Med sin spesielle sneglehusform er den avdelingen utformet etter impulser fra besøket hos «søta bibliotekbror».  Her, i det som går under navnet Eventyrrommet er selve rommet omkranset av bokhyller, med en egen tribune til å sitte på.

-Eventyrrommet anvendes mye til formidling og eventyrtimer for de yngste brukerne, og kan huse opp til 50 unge sjeler, forteller Hedvig Grønlund Moen.

Det eneste leddet i kjeden fram til nytt bibliotek hun og resten av staben så litt mørkt på, var selve flytteoperasjonen. Den omfattet myriader av bøker som måtte vurderes, med tanke på om de skulle skulle være med videre, sendes til depot i Nasjonalbiblioteket eller selges på loppemarked.Derfor var det ekstra kjærkomment å få gode råd og innspill til hvordan jobben kunne organiseres fra kolleger som hadde ferske erfaringer fra tilsvarende prosesser på Kongsberg og på Hamar.

-Ingen skam å spørre gode kolleger om råd og erfaringer, er en av de lærdommene faglederen  gjerne bringer videre til andre bibliotekarer som skal i gang med lignende prosesser.

Halden bibliotek

Eventyrrommet anvendes til formidling og eventyrtimer 

Klare rammer

Å innrede et bibliotek i et tilnærmet historisk industrilokale, setter klare rammer for hvor kreativ det går an å være. Samtidig påvirker det oppdelingen av bibliotekets avdelinger, bruk av farger og materialer, påpeker interiørarkitekt Tine Haaland -Paulsen hos PIL. En ting er at alle aldersgrupper skal kunne bevege seg fritt rundt i et lokale som i utgangspunktet er åpent. Samtidig påvirker disse rammene alt fra oppdelingen av avdelinger, bruk av farger og materialer til hvordan alt inventar må tilpasses for å skape best mulig flyt i bygget.

Et kreativt særtrekk ved det nye biblioteket er at gulvbelegget Tarkett, også er brukt i mye av den faste innredningen – særlig der hvor slitasjen er størst. Dette er både budsjettvennlig og egnet til å gi de plass-snekrede møblene for de ulike brukergruppene en karakteristisk fargepersonlighet; ifølge Haaland-Paulsen. Samtidig er hyllene fra BS Eurobib gjennomgående valgt i farger tilpasset ulike områder i biblioteket – slik at de også bidrar til å lage tydelige soner.

I stedet for helhvite hovedhyller har man satset på en valør som oppleves mykere; «oyster white», mens ungdomssonen har fått en grå farge; antrachite grey. Bibliotekets egen lokalboksamling, Haldensamlingen, er holdt i mørkegrønt – «fir green» - som plukker opp den tradisjonelle bibliotekfargen på en ny, oppdatert måte.

Halden bibliotek
Halden bibliotek

Ulike soner blir markert med hver sin gjennomgående farge

Lytter til brukerne

Hedvig Grønlund Moen understreker hvor viktig det har vært for biblioteket å skape soner og rom for ulike brukergrupper: Pensjonisten som kommer for å lese aviser eller fordype seg i en bok skal kunne finne en fredelig og fin krok. På samme måte skal unge brukere som vil benytte PC og boltre seg med på en spillkonsoll kunne føle seg hjemme i sin nisje.

-Vi har prøvd å etterkomme ønsker fra brukerne i størst mulig grad – også når det gjelder romløsninger. Som å etablere en lesesal, (som er blitt veldig populær!) - og fem grupperom, etter innspill fra både videregående skole og Høgskolen i Halden. Grupperommene har fått hvert sitt navn fra ulike skofabrikker som hørte hjemme i Halden, den gang byen huset kjernen i norsk sko-industri: Nordstjernen, Dovre, Velda, Kurant og Suveren. Og disse rommene kan brukerne, i motsetning til lesesalen, booke hjemmefra. De er også blitt veldig etterspurte som møterom.

Eget «Makerspace» - på godt norsk folkeverksted – er det også funnet plass til. Dette tilbudet er i sin spede begynnelse, men man har allerede dratt i gang egen gamingkveld en gang i uka for barn og ungdom. Tanken er å utvikle virksomheten her videre, til å omfatte alt fra digitalt verksted til systue for dem som vil lære å strikke eller sy og reparere egne klær.

Halden bibliotek

Enkelt og fleksibelt

Noe av poenget med verkstedet er fleksibiliteten; med enkle grep kan det gjøres om til forelesningssal eller få klasseromoppsett – med plass til 60 personer. Og skulle forfatterbesøk være aktuelt, noe det absolutt er, finnes det også et eget sceneområde med tidsskrifthyller på hjul som lett kan trilles vekk og gi plass til et lydhørt publikum på opptil 80 personer. Hvis det endatil dukker opp kanoner av Knausgaard-kaliber, står det også et fellesrom med plass til 100 sjeler til disposisjon i underetasjen.

Glemte vi å fortelle at biblioteket også tilbyr datahjelp – betjent fra egen skranke av en IKT-lærling? Og når det arrangeres Sommerles-kampanje for barn og unge landet rundt, stiller selvfølgelig biblioteket med egen stand i en av Haldens grønne lunger, Busterudparken.

Det har vært spennende å flytte inn i et ombygd kjøpesenter. Her har vi, med et stramt budsjett, klart å omgjøre et tidligere industribygg til å bli en attraktiv og lun møteplass for de som besøker oss, oppsummerer Hedvig. 

 

 

Halden bibliotek