PORSGRUNN BIBLIOTEK


De er ennå ikke kommet helt i mål med alle detaljene i den omfattende fornyelsen av Porsgrunns bibliotek. Først et stykke ut på nyåret skal det markeres at alle brikker endelig er på plass. Men byens befolkning har allerede tatt sin oppussede kulturelle storstue i bruk og har mye å glede seg over.


Tekst: Johnny Gimmestad
Foto: Helge Eek 
 

Bibliotekar Mari Honningdal

 

"Barna, bøkene og god formidling er prioritert.  Og det er tre mål som fint lar seg forene "

Porsgrunn Bibliotek

Det nye biblioteket er en del av «Kulturkvartalet» i Porsgrunn, med kort vei til kino, kultur- og rådhus.

-Boka og det skrevne ord står i sentrum, samtidig som vi ruster oss opp digitalt.  Og med 280 kvadratmeter til disposisjon, bare for barna, er det rom for å satse på barn og unge, slik politikerne våre har ønske om, selv om vi gjerne skulle hatt enda mer plass til disposisjon. Men vi glemmer heller ikke våre faste, voksne brukere. Mange av dem er innom daglig. Ja, vi sender nesten ut etterlysning hvis de ikke dukker opp, smiler Mari Honningdal, som selv har fagansvar for de yngste brukerne.   

Porsgrunn Bibliotek
Porsgrunn Bibliotek

Allmenningen» kalles rommet som til vanlig er beregnet på de voksne brukerne med mye inventar i eik og mange flyttbare tidsskrift- og avistårn. Tårnene kan lett flyttes på når større arrangementer med over 200 deltakere går av stabelen.

Fleksibel løsning for «stamgjestene»

Hva skjuler seg av konkrete, praktiske løsninger bak alle disse ambisjonene? For å ta de eldste først:  

-Vi kaller det Allmenningen. Dette er vår sone for «stamgjestene». Et lyst, fint rom som vi har investert mye i, forteller Honningsdal og fortsetter: 

-Her er det satt opp reoler og utstillingstårn fra BS Eurobib på hjul. Samtlige med rom for en mengde aviser og tidsskrifter, som blir flittig lest.  Her er det også en spesialtegnet sofa og andre fine møbler i eik, for å nevne noe.

-Det er ikke tilfeldig at mye av inventaret i dette området er mobilt, påpeker Honningdal. For det er her det skjer når større arrangementer, som den årvisse Forfatterkvelden, går av stabelen. Ved slike anledninger kan over 200 mennesker finne veien hit. Og da er det helt nødvendig at tunge reoler lett kan flyttes og omgrupperes.

Porsgrunn Bibliotek
Porsgrunn Bibliotek

De krumme reolene fra BS Eurobib har gitt barneavdelingen et løft.

Et signaturmøbel for barna

For de yngste brukerne, har Honningdal og hennes kolleger valgt å tenke nærmest motsatt:

-Etter å ha grublet mye på saken, bestemte vi oss for å investere i den store, buede reolen fra BS Eurobib, som et signaturmøbel for hele barneavdelingen. Den er ikke billig, men den skaper rom og gir oss mye igjen for pengene. Samtidig kombinerer vi dette temmelig bastante møbelet med mindre, lave reoler og bokkasser på hjul, og med sitteputer, leker og fargerike gjenstander som gjør at barna lett finner seg til rette her.

 

Porsgrunn Bibliotek

Og skulle aktivitetstrangen ikke være tilfredsstilt innendørs, er veien kort ut til en egen lekeplass i friluft for de aller yngste bibliotekgjestene. Mange av dem kommer hit fra barnehagen og de første trinnene på barneskolen. Men mange kommer også sammen med foreldrene, noe biblioteket også må innrette seg etter.

Leseplass – ikke lekeplass

-Biblioteket skal først og fremst være en leseplass – ikke en lekeplass, vedgår Honningdal. Men ved å organisere oss slik vi nå gjør, er det lett å finne seg til rette for barna og enkelt å holde oversikten for de voksne. Og dermed tror jeg vi har vi funnet en fin løsning på noe som ofte er et dilemma for mange bibliotek, påpeker hun.

Porsgrunn Bibliotek
Porsgrunn Bibliotek

Populært, særlig hos de minste brukerne, med reol med sittehule som det også går an å krabbe igjennom. Reolen deler samtidig barne- og ungdomsavdelingen inn i hver sin sone. 

Mellom sonene for de minste og de unge brukerne, er det også satt opp en reol med en åpen sittehule. Den skiller sonene fra hverandre – samtidig som «hulen» både er populær å oppholde seg i og å krabbe igjennom for de minste.

Porsgrunn Bibliotek

-For mange skolebarn er biblioteket et kjærkomment sted å gjøre lekser, og for den del spise nistepakken sin. Og vi legger forholdene til rette for dem, både med gode bord og stoler – og med mulighet for å lade egen pc eller mobil, forteller Honningdal og tilføyer:

-Som ledd i vår digitale satsing, har vi også laget et nytt aktivitetsrom som byr på en rekke aktiviteter knyttet til digitale verktøy, blant annet i form av legoroboter, Blue-Bot og Sphero. I disse dager installeres også en egen formidlingsskjerm, og det er i tillegg anskaffet en elektornisk innleveringshylle.

Porsgrunn Bibliotek

Det spesialbygde podiet fra BS Eurobib har vært en stor suksess og gjør mye for å oppfylle målet om å sette formidling i fokus. Fargerike, vaskbare puter bidrar også til å gjøre både podiet spesielt og biblioteket generelt brukervennlig. 

Et podium for formidling

Like fullt får både barn og unge, og for den del voksne, ofte oppleve formidling fra høyst levende mennesker. Det skjer minst en, ofte to ganger i uka. Og til dette formålet har Honningdal svært god erfaring med å bruke podiet Galleri BIO fra BS Eurobib.

Med dette podiet, kombinert med gode sitteputer, har vi fått til et populært og arealmessig effektivt formidlingsamfi, påpeker hun, og tilføyer at det kan bli aktuelt å anskaffe flere slike podier framover.

Porsgrunn Bibliotek


-Vi har arbeidet mye med å få til en skranke som både skal være en god arbeidsplass for bibliotekarer og et godt kontaktpunkt mot små og store brukere. Og resultatet er blitt en løsning som fungerer godt for alle grupper.

God prosess i forkant

I likhet med mange kolleger, har Honningdal også gjort følgende, særdeles viktige erfaring:

-At biblioteket vårt har vist seg å fungere så godt som det gjør, er resultat av en god prosess, der vi som arbeider her ble involvert allerede tidlig i planleggingsfasen. Samtidig tok vi tidlig kontakt med ulike brukergrupper og fikk verdifulle innspill underveis som vi har tatt med oss videre. Nevnes må også det gode samarbeidet med interiørarkitekt Aina Vestengen i BS Eurobib. Hun har både vært lydhør for våre ønsker og flink til å komme med forslag til løsninger basert på sin unike kompetanse.

Porsgrunn Bibliotek

Treet med plass til ord/boksky skaper aktivitet og har slått godt an blant de yngre brukerne.