Bruk tepper i bibliotek

Tepper skaper hyggelige soner i biblioteket

Sittetrapp Even

Bruk av sittetrapper Even på Bekkestua Barneskole

Ringsted Bibliotek, Danmark

Innredning av barneavdeling bibliotek

Utstillinger i biblioteket

Vi har et stort utvalg av produkter som egner seg til fronteksponering og utstilling.

Vangebord og benker

Bestill bord med de målene du ønsker

Design for All - Great Sankey Library, UK

Design for all i bibliotek. 1 pris for tilpasning av arkitektur og design for demente