BIOFIL BIBLIOTEKDESIGN


Bringer naturen inn på biblioteket

 

Hensikten med biofil design er å bringe mennesker nærmere naturen. Det er bevist at naturen har stor innflytelse på vår mentale helse og fysiske velvære. I gjennomsnitt bruker folk 90 % av tiden sin i bygde omgivelser.

Ved å introdusere biofil design i biblioteker og andre offentlige bygninger, kan vi møte vårt medfødte behov for å omgi oss med naturen i det moderne samfunnet. Vårt mål er å bidra til et biofilt bibliotekmiljø, der elementer fra og inspirert av naturen, har en positiv innflytelse på mennesker som besøker og oppholder seg i disse rommene.

Begrepet "biofili" går flere tusen år tilbake. På 1980-tallet fornyet den amerikanske biologen Edward O. Wilson konseptet igjen da han observerte hvordan urbanisering førte til en distansering fra naturen.
I dag er biofili dypt forankret i planleggingen av byer så vel som offentlige bygninger – inkludert biblioteker.

Nedstengningen under Covid-19-pandemien har også bidratt til å skape fornyet fokus på den biofile designtrenden. Folk er nå mer ivrige enn noen gang etter å oppleve en forbindelse med naturen.

Kinkeliane barnemøbler

 

Hva er biofil bibliotekdesign?

 

Biofili - ordets opprinnelse
 

En menneskelig tendens til å samhandle eller være nært knyttet til andre former for liv i naturen: et behov eller en tendens til å kommunisere med naturen.

Kilde: Merriam-webster.com

 

Vi har samlet en rekke artikler under ulike temaer som beskriver vårt arbeid med biofil design. Først skal vi gå mer i dybden med designtrenden og hvordan den kan brukes på biblioteker.

Når bibliotekdesign støtter (eller ligner) våre naturlige miljøer, føler besøkende seg mer avslappet og rolig. Slik blir biblioteket et sted som kan legge til rette for nødvendige mentale pauser, som er avgjørende for vår trivsel og livskvalitet. Samtidig antas biofil design å fremme en positiv og emosjonell sammenheng mellom naturmiljøet og bibliotekets besøkende og ansatte.

Biofil design iscenesettes blant annet ved å bruke elementer fra naturen som naturlig lys, planter og materialer basert på naturen samt grafikk som imiterer naturlige landskap og bringer «det ytre inn».

 

5 fordeler med effektiv biofil bibliotekdesign:

  • Naturlige elementer i bibliotekene får besøkende til å føle seg gladere, roligere og mer avslappet.

  • Ved ganske enkelt å legge til planter og grøntarealer til biblioteket, kan besøkendes trivsel og kreativitet økes med opptil 50 %.

  • Optimalisert eksponering for dagslys kan øke lærehastigheten med mer enn 25 %.

  • Å jobbe i et biofilt bibliotekmiljø kan øke ansattes ytelse med 10-25 %.

  • Naturlige elementer forsterker den følelsesmessige forbindelsen mellom bibliotek, besøkende og ansatte.

 

" Vi bringer naturen inn på biblioteket 

Slik jobber vi med biofil design


Ved å bringe naturen inn i biblioteket, streber vi etter at vår interiørdesign skal...

  • fremkalle en følelse av å være i naturen gjennom bruk av materialer, farger, teksturer, former og mønstre.

  • ta hensyn til effekten av naturlig lys i interiøret.

  • gjøre bruk av møbler og tilbehør som støtter den biofile tankegangen.

  • bidra til biofile miljøer gjennom bruk av naturinspirert grafikk.

  • vekke naturen og magiske verdener til live inspirert av bøker.

Våre prosjekter

 

Flere av våre prosjekter viser vårt arbeid med biofil design og vår evne til å bringe naturen inn i dagens bibliotekrom.

Det er naturlig for oss å tenke biofil design inn i moderne biblioteker, da det understøtter vår visjon om å skape hyggelige og attraktive møteplasser der folk kan ta en pause fra hverdagens stress og mas. Det er en viktig del av vårt arbeid – nå og i fremtiden.

I noen tilfeller er biofil design den dominerende, bevisste strategien i interiørdesignen vår – i andre tilfeller brukes det som et underbevisst, sekundært tema. Som eksperter på bibliotekdesign tar vi alltid hensyn til den unike konteksten og individuelle behov.

BIOFILE TEMAER

Les mer om våre biofile temaer under.

Prosjekter

Les mer

Produkter

Les mer

Grafikk

Les mer

Naturlig lys

Les mer

Materialer og mønster

Les mer

Trenger du hjelp?

Vi hjelper til med biofil design som støtter vårt medfødte behov for å være en del av naturen.

Hvis du har et nåværende eller kommende prosjekt som du ønsker vår hjelp med, vennligst kontakt oss.

 

> Kontakt oss

Se også vår brosjyre

 

Vi har samlet inspirasjonsprosjekter og temaer om biofil bibliotekdesign i en brosjyre.

Få den samlede oversikten.

 

> Last ned brosjyre