Bokbamserefleks

Refleksen er en fin og nyttig oppmerksomhet når de minste kommer på besøk om høsten med enten barnehagen eller foresatte samt når 1. klassinger besøker skolebiblioteket for første gang. Den kan også deles ut på den internasjonale bamsedagen i oktober. Selges i pakke på 50 stk samt i økonomipakke på 100 stk - se produktene lenger ned.

Forlenget bestillingsfrist til 27. august (levering primo oktober).

Ideen til og utformingen av refleksen kommer fra Øvre Eiker bibliotek.

De har hatt stor suksess med sitt bokbamsetilbud, som har som mål å formidle barnelitteratur og legge til rette for leselyst.

Det startet med et prosjekt rettet mot den viktigste målgruppen; de aller yngste. Bokbamsen har gått i front når det gjelder formidling av litteratur for de minste. Barn og foreldre blir invitert til biblioteket for å motta bokpakker når barnet er nyfødt, ved 2-årsalder, 4-årsalder og i forbindelse med skolestart. Erfaringsmessig er foreldrenes innsats grunnleggende for å skape gode lesevaner, og en tidlig introduksjon er avgjørende.

I år er det 20 år siden Bokbamsen i Øvre Eiker for første gang reiste rundt for å dele ut bøker og lese for barna. Det har siden starten i 2001 vært flere personer som har hatt rollen som bokbamse, og i dag er det Rannveig Nymoen som er Bokbamsen.
Her kan du hente inspirasjon fra Bokbamseprosjektet

Ide, design og foto: Øvre Eiker bibliotek 

Even Scenetrapp 
Aktuelle produkter