Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn

 

BS Eurobib ble sertifisert som Miljøfyrtårn for første gang i 2010, og vi jobber kontinuerlig med en aktiv og bevisst holdning til miljø hos oss. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport. Klikk her for å lese rapporten for 2021

En stor del av miljøarbeidet vårt gjør vi som del av Bibliotekenes Hus og BS konsern. Dette gjelder blant annet for energi og avfall. Hvert år utarbeider vi også en klima- og miljørapport for Bibliotekenes Hus. Klikk her for å lese rapporten for 2021

Hva er Miljøfyrtårn?

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Les mer om Miljøfyrtårn på miljofyrtårn.no

Grønt Punkt Norge

 

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge og deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Vi betaler et vederlag for emballasje som produseres og brukes. Grønt Punkt sørger for at emballasjen samles inn og gjenvinnes, og finansierer returordninger for glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Les mer om medlemskapet på grontpunkt.no.

Svanemerke


Et viktig hovedprodukt 60/30 stålreolsystem møter Nordic Ecolabels – Svanemerket – kriterier. Det garanterer at reolene har oppfylt strenge miljøkrav og klimakriteria.

Les mer

FNs bærekrafts mål

 

Miljøpolicy Lammhults Bibliotekdesign A/S.

Lammhults Bibliotekdesign A/S vil være en påvirker i møbel- og innredningssektoren til å ta miljømessige kloke valg og sosialt ansvar. Lammhults Biblioteksdesign skal bidra til FNs bærekraftige mål

Les mer.

Sykkelvennlig arbeidsplass


BS Eurobib og de andre selskapene i BS konsern/Bibliotekenes Hus er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Vi oppmuntrer og legger til rette for at ansatte og besøkende velger sykkel som foretrukkent transportvalg. Vi har blant annet utvendig og innvendig trygg sykkelparkering, garderobe, et lite sykkelverksted, arrangerer sykkeldag og låner ut el-sykler til ansatte til møter og fritid. Sykkel er bra for både helsa og miljøet.

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning eid og driftet av Syklistenes Landsforening (SLF). Arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige og få rådgivning rundt tilrettelegging slik at flere velger sykkel til jobb. Til sammen er det rundt 50 indikatorer, som sammen med en digital reisevaneundersøkelse gir grunnlaget for en rapport som beskriver forholdene for tilrettelegging hos bedriften. Avhengig av resultatene kan bedriften oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering. BS Eurobib er stolte av at vi har sølvsertifisering. Neste mål er selvsagt gull.

Les mer om sertifiseringen og Sykkelvennlig arbeidsplass på nettsidene til syklistforeningen.no