PRISER

Alle angitte priser i nettbutikken er i norske kroner eks. mva og frakt. Eventuelle kampanjer og tilbud i nettbutikk, gjelder per kjøpstilfelle.

MINIMUMSFRAKT

Vi fakturer et fast beløp, kr 249.- + mva, for alle sendinger under 35 kg, uansett hvor det skal i Norge. Det vil dermed lønne seg å få med mest mulig varer under 35 kg på en ordre. For større sendinger etterfakturerer vi frakten.

BETALINGSVILKÅR

Betalingstiden er 20 dager netto fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Du betaler alltid mot faktura. Etter forfallsdato debiterer BS Eurobib forsinkelsesrente med diskonto + 8 %. Solgt vare er BS Eurobibs eiendom til den er betalt.

BETALINGSOPPLYSNINGER

Bank: Handelsbanken
Kontonummer: 8398.11.26710
 

GARANTI

Vi gir to års garanti mot material- og produksjonsfeil. Fakturaen gjelder som garantibevis. Ved garantikrav må fakturanummer oppgis.

 

LEVERINGSVILKÅR

Normalt ekspederer BS Eurobib alle bestillinger på lagervarer innen 1-2 arbeidsuker. For varer som ikke lagerføres av BS Eurobib, se katalog eller nettbutikk for aktuell informasjon om leveringstid. Varene leveres fritt fabrikk. Varene sendes på mest fordelaktig måte med mindre annet er avtalt. Vare som er midlertidig utsolgt fra lager overvåker og leverer BS Eurobib fraktfritt så snart vi får den inn.

Leveranser som ikke mottas av bestiller pga. begrensede åpningstider på leveringsadressen debiteres ny utkjøring. Dersom din levering ikke er kommet fram, kan du kontakte vår kundeservice. Oppgi aktuelt ordrenummer, så kan vi bistå med å spore leveranse.

 

TRANSPORTSKADER

For skader som er oppstatt under transporten eller dersom det mangler kolli, gjelder følgende vilkår:

A.
Synlige skader på gods og/eller emballasje eller om kolli mangler, skal dokumenteres ved godsmottakelse med notering på fraktseddel og kontrasignatur av sjåfør. Godsskader skal omgående meldes skriftlig til BS Eurobib. Denne rutinen må følges for å utløse erstatning.

B.
Skjulte skader som ikke kan forutsettes å ha vært åpenbare ved godsmottakelsen skal snarest mulig meldes skriftlig til BS Eurobib, senest innen 5 kalenderdager. Ved senere melding aksepterer ikke transportforetaket skademelding, og du må selv stå for kostnadene.

Alle skader iht. A og B må sendes inn til kundeservicebseurobib.no og helst fotodokumenteres, for å forenkle vurderingen av erstatningskrav. 

Ikke returner skadd gods til BS Eurobib uten først å ha avtalt med vår kundeservice. Behold det i stedet for eventuell inspeksjon av transportforetaket.

 

REKLAMASJONER

Reklamasjoner (ikke transportskader – se Transportskader) meldes til kundeservice senest 7 arbeidsdager etter at du har fått varene dine. Når du ringer kundeservice kan vi også diskutere om vi skal bytte varen eller om du skal krediteres når varen kommer i retur.

Varer som har blitt skadd ved returfrakt kan ikke krediteres.

- Kontakt kundeservice@bseurobib.no
- Pakk varen nøye slik at transportskader unngås.
- Merk returer med tydelig avsender kundenr./ordrenr.

Hvis du ønsker en ny vare som erstatning for den reklamerte varen, må du legge inn en ny bestilling. 

En returnert vare krediteres først når den er mottatt av oss hvis ikke annet er avtalt.

 

RETUR AV VARER

Dersom BS Eurobib har levert feil vare eller hvis du har bestilt feil, ta først kontakt med vår kundetjeneste og opplys om hva du ønsker å returnere. Da kan vi diskutere om du vil bytte varen eller om du onsker en kreditering ved mottatt retur. Vi aksepterer som hovedregel retur av lagervarer. Lagervarer er alle varer som har oppgitt leveringsuker i katalog eller nettbutikk. Bestillingsvarer tas ikke i retur

Ved returer gjelder:

- Varen må returneres feilfri, ubrukt og i originalemballasjen.
- Hvis du har bestilt feil vare og ønsker å returnere den, betaler du for returfrakt + 30 % av ordreverdi i administrasjonsavgift.
- Hvis BS Eurobib har levert feil vare, betaler vi for returfrakt og varen krediteres fullt ut.
- Sørg for å pakke varen nøye slik at transportskader unngås.
- Merk returer tydelig med avsender og ordrenr./kundenr.

 

ANNULLERING AV ORDRE

Mulighet for å annullere innlagt ordre varierer med den aktuelle varen. Lagervarer – annullering er mulig innen klokken 14.00 samme dag ordren er lagt inn.

Bestillingsvarer
– annullering er mulig før varene er sendt fra leverandør. Kontakt kundeservice for nærmere informasjon.

Annullering av kundetilpassede varer
– annullering er mulig for produksjon er påbegynt. Kontakt kundeservice for nærmere informasjon.

 

FORBEHOLD OM ENDRINGER

BS Eurobib forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å endre vilkår i nettbutikk og varekataloger, varenes tilgjengelighet, utførelse, spesifikasjon og pris. Vi tar også forbehold om eventuelle skrivefeil. Oppdateringer og rettelser gjøres fortløpende i nettbutikken, www.bseurobib.no