Norges Bank

Nytt liv i hvelvet

Innredet 2017

Sentralbankens fagbibliotek er innredet i det gamle hvelvet, og bøker herfra kan lånes via det lokale biblioteket. 

I samarbeid med Senab Eikeland har vi levert solide Frontline reoler med hele 38 mm gavler og topphyller. Samlige hylleplater er i tre. Book Big reolbelysning sørger for godt lys for reolene langs vegg.

Tidsskriftene er plassert i elegante Ordrup-reoler der hver skapdør har en akrylfront for eksponering samt lagringsplass for eldre nummer bak døren.

Info Pod infoskranke er plassert ved inngangen der også et reolfag har fått påmontert låsbare dører.

Les om våre prosjekttjenester
Norges Banks bibliotek
Norges Banks bibliotek
Norges Banks bibliotek

Ordrup tidsskriftreol med belysning. Bak hver skapdør med akryl fronteksponering, finnes det lagerrom for eldre nummer.

Norges Banks bibliotek

Info Pod infoskranke med elektrisk hev-/senkfunksjon.

Norges Banks bibliotek

Enkel hyllemerking med blindbøker i akryl.

Norges Banks bibliotek

To av reolfagene har låsbare skapdører.