Norges Idrettshøgskole, biblioteket 

Nordens største idrettsbibliotek

Innredet 2019 og 2021

Norges Idrettshøgskole i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole med særskilt nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen idrettsvitenskap. Biblioteket på høgskolen er Nordens største idrettsbibliotek, med over 33 000 bøker og tilgang til flere tusen tidsskrifter. Bibliotekets samlinger dekker i tillegg til idrett og kroppsøving, en rekke fagområder, og det finnes også en omfattende spesialsamling med jubileumsskrifter i norsk idrett.

Etter en omfattende renovering og ombygging av bygningsarealene over flere år, har biblioteket fått en åpnere og mer brukervennlig utforming med inndelte soner for ulike typer studiermåter, og biblioteket er nå en naturlig møteplass for høgskolens mange studenter og ansatte.

Bibliotekmøbler:
I 2019 leverte vi stålreoler type BCI 60/30, og i 2021 fikk vi gleden av, i samarbeid med vår forhandler Input interiør Norge, å supplere biblioteket med flere bokreoler av samme type. I tillegg leverte vi tidsskriftsreoler type Ordrup, malt i samme gråfarge som stålreolene.

 

Norges Idretthøgskole, biblioteket
Norges idretthøyskole, biblioteket

I dette prosjektet er det levert stålreoler type BCI 60/30 i høyde 152 cm med lav sokkel, lakkert i farge 236 City Grey RAL 1035. På enkelte reoler er sokkel byttet ut med hjulplater. Endegavlene er av type London, utført i lakkert bjørkefiner. Topphyllene er også i lakkert bjørk, noe som gir en flott innramming av reolenhetene. Alle hyllene er dessuten utstyrt med en LED-lysstripe for å sikre god lesbarhet på alle bøkene.

Norges idretthøyskole, biblioteket

Tidsskriftsreol Ordrup består av små skap med en akrylplate på døren for hvert tidsskrift. Bak døren er det lagerplass for eldre nummer enten i tidsskriftsbokser eller liggende i en bunke. Stålreol BCI 60/30 med bjørkegavler er her vist med hjulplate.

Norges Idretthøgskole, biblioteket
Norges idretthøyskole, biblioteket
Norges idretthøyskole, biblioteket
Norges idretthøyskole, biblioteket

Tidsskriftsreol Ordrup i høyde 182 cm med 4 skap i høyden, lakkert i tilnærmet samme gråfarge som stålreolene. Denne reoltypen kan i tillegg leveres i høyde 152 og 212 cm med hhv 3 og 5 skapdører i høyden.

Norges Idretthøgskole, biblioteket
Norges idretthøyskole, biblioteket
Norges idretthøyskole, biblioteket

OVERSIKT:

Bokreoler: BCI stålreol 60/30
Tidsskriftsreoler: Ordrup

Arkitekt: NORD ARKITEKTUR AS

Forhandler: Input interiør Norge AS (2021)

Prosjektansvarlige hos BS Eurobib:
Aina Vestengen (2019) og Christin G. Bodding (2021)


Foto: Helge Eek for BS Eurobib

Trenger du hjelp?

Ved å bruke vår spesialkompetanse på bibliotekinnredning, får du profesjonell hjelp og sparer tid og krefter i den ellers krevende planleggingsprosessen. Vi har lang og bred erfaring med å innrede ulike typer bibliotekrom og kjenner de forskjellige funksjonene disse lokalene må inneha.

Kontakt oss for ideer rundt ditt bibliotek, så kan vi sammen finne gode løsninger.

Skolebiblioteket
Skoleinnredning

Christin G. Bodding
Salgs- og interiørkonsulent
BS Eurobib AS

Skoleinnredning

Aina Vestengen
Daglig leder/Interiørarkitekt
BS Eurobib AS

Send oss en mail

eller kontakt oss på 22 08 98 10