Biblioteket for kunst og design

Nytt  bibliotek i Snøhettabygg

Innredet 2017

Universitetet i Bergens nyopprettede fakultet for kunst, musikk og design har nå etablert seg i et imponerende bygg, spesialtegnet for virksomheten av Snøhetta. Møllendalsveien 61 er det første Snøhetta-bygget i Bergen og er unikt i en internasjonal sammenheng. Alle detaljer er skreddersydd for å drive kunst- og designutdanning samt kunstnerisk forskning på høyeste nivå.

Les om våre prosjekttjenester
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen

De nye lokalene skal fremme det tverrfaglige og bidra til utviklingen av sammensatte kompetanser.  Fagmiljøene har dermed blitt samlokalisert, og det tilbys utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Biblioteket har som overordnet mål å gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og annen faglig virksomhet for fag områdene kunst og design.

Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen
Biblioteket for kunst og design, Universitetet i Bergen