Audnedal bibliotek

Kombinasjonsbibliotek med mange funksjoner

Innredet 2019

Biblioteket fungerer både som et skolebibliotek for barne- og ungdomsskolen samt som et folkebibliotek for Byremos befolkning. Den sterkt oransje inngangsdøren gjør det lett, også for svaksynte, å finne inngangen, og den glade fargen lyser opp videre innover i lokalet som små fargeklatter her og der. Biblioteket har blitt et veldig godt møtested for hele bygda, mye takket være inventarets fleksibilitet samt soneinndeling.

Les om våre prosjekttjenester
Audnedal bibliotek

Ettersom biblioteket skal fylle mange ulike funksjoner, er man avhengig av fleksibilitet. 

Audnedal bibliotek

Både reoler, utstillingspodier og bildebokkasser har hjul og kan lett flyttes til siden ved arrangementer.

Audnedal bibliotek
Audnedal bibliotek
Audnedal bibliotek
Audnedal bibliotek