Universitetsbiblioteket i Stavanger

Lekkert spesialbibliotek for musikk og dans tilknyttet Fakultetet for utøvende kunstfag.

International School of Stavanger

Velutstyrt og lekkert skolebibliotek på den internasjonale skolen i Stavanger.

Norges Idrettshøgskoles bibliotek

Nordens største idrettsbibliotek med store bok- og tidsskriftssamlinger.

Barne- og kulturhus i Høje-Taastrup kommune, Danmark

Biblioteket har en sentral plassering i kommunens flotte skole- og kultursenter.

Handelshøyskolen BI, Oslo

Et inspirerende læringsrom for både studenter og ansatte.

Universitetsbiblioteket NMBU Veterinærbygningen

Samlokalisering i helt unikt bygg.

Bibliotek for humaniora, UIB

Nytt og delikat på Universitetsbiblioteket i Bergen etter en omfattende oppgradering.

Bibliotek for kunst og design, UIB

Bergens første Snøhetta-bygg huser fakultetene for kunst, musikk og design med tilhørende bibliotek.

Landås skole, Bergen

Det flotte skolebiblioteket har fått en sentral plassering rett ved trappeamfiet, og de runde reolene speiler arkitekturen.

Forsvarets høgskole, bibliotek

Akershus festnings bibliotek er en integrert del av høgskolens faglige og pedagogiske virksomhet.

Universitetet i Sørøst-Norge

Biblioteket på Campus Vestfold er sentralt plassert på Bakkenteigen i nærheten av servicetorg og café.

Kunsthøgskolen i Oslo

Høgskolebiblioteket har hovedvekt på teater, dans, opera, billedkunst, kunsthåndverk og design.

Høgskulen på Vestlandet

Biblioteket på campus Bergen holder hus i NSBs tidligere snekkerverksted.

Aust-Lofoten vgs

Skolebiblioteket er samlokalisert med Vågan bibliotek i en ny fløy.