UBB Bibliotek for humaniora

Nytt og delikat på Universitetsbiblioteket i Bergen

Innredet 2021

Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB, ble opprettet i 1948 som en direkte fortsettelse av Bergen Museums bibliotek. I 1961 flyttet biblioteket inn i et nytt bygg tegnet av arkitektene Kaare Kvilhaug og  Jo Svare.  I 2005 ble det gjort en omfattende rehabilitering, og bygget fremstår i dag med tre etasjer som gir rom for arbeidsplasser, tidsskrifter og bøker, samt et seks etasjers boktårn. Eksteriøret og inngangsrommet er fredet.

Oppgraderingen som nå er gjort,  kom i stand  da universitets bildesamling skulle flyttes til underetasjen til temperert oppbevaring. Man måtte forholde seg til forvaltningsplanen, og det ble viktig å ta igjen fasadeinntrykk også innendørs, selv om man sto ganske fritt.

Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek. Det finnes flere enheter som ligger tilknyttet de enkelte fakultet, og Bibliotek for humaniora hører til Det humanistiske fakultet (HF).

Les om våre prosjekttjenester
Universitetsbiblioteket i Bergen

Kristina Kvareng Skorpen, eiendomsavd. v/UIB.
Hun har sammen med Gunhild Sundal, Egil Eidsnes og leder Astrid Sømhov samt tidligere ansatt Anne Åsmul, lagt ned en betydelig innsats for det fine sluttresultatet.

Universitetsbiblioteket i Bergen

InfoPod informasjonsskranker med elektrisk hev- og senkfunksjon. Laminatfargen er tilpasset veggfargen.

Totalkonseptet er et levende bibliotek. Når du kommer til biblioteket, skal du finne de møbler som du liker aller best. Sofaer ved sittegrupper eller alene, gruppebord, lenestoler, barbord, runde bord for samtaler etc. Fargekonseptet ble konsultert med fylkesantikvaren, og for inventaret ble det valgt å videreføre kvalitetene i bygget. I samarbeid med vår forhandler Lindbak i Bergen, har vi levert informasjonsskranker InfoPod, reoler Slimline med lakkerte gavler i bjørk/grått samt tidsskriftreoler Ordrup.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Inngang leder inn til 1. etasje og så til 2. etasje med mesanin.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Ordrup tidsskriftreol i spesialfarge tilpasset veggfargen. Tidsskriftavdelingen brukes av veldig mange, ikke bare studenter.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Som et supplement til eksisterende reoler, er det kjøpt inn nye reoler type Slimline med gavler i bjørk og hvite stålhyller. Enkelte reoler har fått et sort felt, et valgt grafisk konsept som er karakteristisk for dette biblioteket, for merking.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Slimline reoler med grålakkerte gavler. Det har blitt flyttet på 10 000 hyllemeter.  7 000 bøker er tilgjengelige, og 3 ooo bind står i arkiv i underetasjen.

Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetsbiblioteket i Bergen

Stort formidlingsområde for ulike typer utstillinger o.l.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Man finner mange koselige, små sittegrupper rundt i lokalene.

Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetsbiblioteket i Bergen

Tapetet på veggen bak reolen er print av orginaltegninger gitt fra Bergen Byarkiv.
Tegning: Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.

Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetsbiblioteket i Bergen

Stort lysinnfall og trivelige lokaler gjør at mange typer studenter ønsker å benytte dette biblioteket til studier. Antall studieplasser er nå økt med 100 til totalt 340 plasser.

Universitetsbiblioteket i Bergen

I forbindelse med oppgraderingen, fikk man også i stand et nytt stort formidlingsområde til utstillinger o.l. Høsten 2021 vises utstillingen "Nansen og bergenserne". Fridtjof Nansen hadde sine læreår som vitenskapsmann ved Bergens museum i perioden 1882 til 1887.

Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetsbiblioteket i Bergen

Vestibylen, som er fredet.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Opparbeidede grøntarealer er også fredet.

Universitetsbiblioteket i Bergen

Eksteriøret og inngangspartiet er fredet.

Prosjektansvarlig hos BS Eurobib: Christin G. Bodding

Interiør: Kristina Kvareng Skorpen og Gunhild Sundal ved eiendomsavd. UiB samt

leder Astrid Sømhov og tidl. ansatt Anne Åsmul ved Universitetsbiblioteket.

Vår samarbeidspartner: Lindbak AS, Bergen

Foto: Helge Eek for BS Eurobib AS